III Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna


plakat
Henryk Wieniawski i tradycja wirtuozostwa.
Zagadnienia stylu, technik i praktyki wykonawczej

Poznań, 19-21 X 2009

Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
w Poznaniu

Partner
Partner
Sponsor