MAXIM VENGEROV Przewodniczącym XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego!!!

Światowej sławy skrzypek MAXIM VENGEROV będzie przewodniczył pracom Jury XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Uroczyste podpisanie kontraktu odbyło się 30 czerwca o godz. 12.00 w Sali Białej Urzędu Miasta, w obecności Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego, przedstawicieli organizatora Konkursu, Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego oraz mediów.


2

3

1

4

Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
w Poznaniu

Partner
Partner
Sponsor