O konkursie

Z międzynarodowego turnieju skrzypków, najstarszego na świecie, któremu od 70 lat patronuje Henryk Wieniawski (I Konkurs odbył się w 1935 r. w Warszawie, a od 1952 r. jego miejscem jest Poznań), wypączkowały dwie dalsze dyscypliny artystycznej rywalizacji. O ile konkursy kompozytorskie - z różnych przyczyn - nie rozwinęły skrzydeł, lutnictwo zakorzeniło się na zgoła światowym poziomie. Najpierw (w 1952 r.) - z prywatnych zbiorów kupca zbożowego Zdzisława Szulca, powstała pod jego kierownictwem kolekcja unikalnych instrumentów muzycznych, zaczątek muzeum, które dzisiaj (jako oddział Muzeum Narodowego), zalicza się do czołówki najznaczniejszych w Europie. Pięć lat później (w 1957 r.) było ono miejscem I Międzynarodowego Konkursu Lutniczego. Ponad 130 eksponatów, dzieł artystów-lutników z 16 krajów świata, poddano ocenie lutniczej i użytkowej. Czech Josef Vavra i Francuz Rene Quenoil otworzyli listę laureatów, dzisiaj już prestiżowego na obu półkulach konkursu, porównywanego z podobnymi w Cremonie, Mittenwaldzie, Moskwie, czy Londynie. W jedenastu jego dotychczasowych wydaniach oceniono przeszło 1500 instrumentów z 30 krajów wszystkich kontynentów. Około 60 nagrodzonych tworzy kolekcję państwową, z której stale korzystają młodzi wioliniści.

Poznańskie konkursy, gromadzące z czasem wybitnie uzdolnionych lutników i znakomitych w swym kunszcie jurorów o powszechnie uznanych autorytetach, walnie przyczyniły się do odrodzenia w Polsce i w wielu krajach świata, mocno zaniedbanej po wojnie, bardzo ważnej dziedziny rzemiosła artystycznego. Poprzez organizowane, na ogół jednocześnie, sympozja i konferencje, stały się także platformą wymiany doświadczeń różnych szkół i tradycji lutniczych, nie do przecenienia czynnikiem kulturotwórczym. Godzi się podkreślić, że Poznań jest jedynym w Polsce ośrodkiem kształcenia lutników na szczeblu średnim i wyższym. Zawdzięczamy to prof. Włodzimierzowi Kamińskiemu (1930 - 1993), następcy Z. Szulca (zmarłego w 1959 r), który muzeum rozwinął do znaczącej placówki i zakładu naukowego. Teraz jego dzieło kontynuuje i wzbogaca własnymi zainteresowaniami Janusz Jaskulski.

Poznańskie konkursy lutnicze, przygotowywane programowo przez Związek Polskich Artystów Lutników, są organizacyjnie związane z Towarzystwem Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, a ich współgospodarzem jest Muzeum Narodowe – Oddział Muzeum Instrumentów Muzycznych.

www.zpal.pl
www.mnp.art.pl

XII Międzynarodowy
Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 8-14 maja 2011