Największy zbiór pierwodruków

Jak już informowaliśmy, w ostatnim czasie Towarzystwo wzbogaciło się o kilka pierwodruków kompozycji Henryka Wieniawskiego. Dzięki środkom, uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakupiono u prywatnego kolekcjonera 13 pierwszych wydań różnych utworów. Przed decyzją o tym, poddano je stosownym ekspertyzom i ocenom fachowców. Jest to w tej chwili największy na świecie zbiór pierwodruków Wieniawskiego, zgromadzonych w jednym miejscu.

> pierwodruki Henryka Wieniawskiego

Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
w Poznaniu

Partner
Partner
Sponsor