Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego
w Poznaniu

XII Międzynarodowy
Konkurs Lutniczy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 8-14 maja 2011

XIV Międzynarodowy
Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego
Poznań, 8-23 października 2011